Nghệ thuật chữ

Typography là từ ghép của “Typo” và “graphic” để mô tả nghệ thuật sắp đặt và kỹ thuật ghép chữ trong in ấn.

Sự kết hợp khéo léo và nghệ thuật giữa kích cỡ, phông chữ, màu sắc, bố cục… truyền tải nội dung ý tưởng thiết kế qua các con chữ.

Có năm loại phông chữ chính:

Phông chữ có chân.

Phông chữ không chân.

Phông viết tay

Phông chữ có chiều ngang bằng nhau.

Phông chữ tượng hình.

Kết hợp các loại phông chữ công với mảng màu, hình ảnh… hỗ trợ thêm cho các thiết kế sử dụng kỹ thuật chữ.

Sau đây là một số tác phẩm về nghệ thuật chữ:

Just Follow the Music

Tác giả: Neochron

Homme_typo

Tác giả: Griiot

Excessive

Tác giả: NeedMoreArtZ

Posing for Typography

Tác giả: Volture

Carry ON

Tác giả: CHIN2OFF

The Gift v2

Tác giả: MrBadger

Workaholic

Tác giả: CHIN2OFF

Theo Gonews